Cílem těchto stránek a Facebooku je:

  • fungovat jako spojka mezi lidmi hledajícími Boha a křesťanskými církvemi ve městě
  • poskytnout základní informace o místních křesťanských církvích a pravidelných aktivitách, jako jsou Bohoslužby a studium Bible
  • aktualizovat na jednom místě přehled zajímavých akcí pořádaných místními křesťany
  • pomoci v cestě k Bohu a porozumění Božímu slovu
  • nezapomenout říct i TOBĚ, kdo hledáš Boha, že Bůh TĚ zná jménem, že On je Láska, že je plný milosrdenství a je hoden vší úcty a slávy, a že touží zachránit a smířit se Sebou každého člověka – i TEBE, osobně. Tak Boha známe z našich životů a z Bible – Božího slova. Milující Bůh pro naše věčné blaho udělal všechno a draze za to zaplatil. Máš plnou svobodu Jeho Dar přijmout i odmítnout. My křesťané se ale už dnes modlíme za TVÉ otevřené srdce a správné rozhodnutí. Přijď mezi nás. Na nějakou akci, nebo jen tak. Nepřestávej hledat!

           „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
              Bible, Jan 3,16