Jedno z nejlepších míst, kde se setkáš s Biblí a kde můžeš porozumět jejímu poselství pro Tebe je CÍRKEV.  Jiný název pro Bibli je Boží slovo nebo Písmo svaté. Je to Kniha knih – nejčtenější a nejpřekládanější kniha všech dob. Dosud byla přeložena do téměř 2500 jazyků a dialektů světa. Je to první vytištěná kniha na Zemi. Křesťané ale milují Bibli proto, že je slovem života – slovem živého Boha, dopisem Stvořitele člověku.

I když třeba křesťany a církev nemusíš, sežeň si svoji Bibli a ptej se, jaký je Bůh a kdo byl Ježíš. Najdi si vhodnou příležitost a poprvé v životě promluv k Bohu. Nebudeš litovat.

Nejlepší současné české překlady Bible jsou:  Český studijní překlad, Bible 21. století a Jeruzalémská Bible a Český ekumenický překlad.

BIBLE ZA DOBRÉ CENY
 jsou například zde:
Dům Bible České biblické společnosti
GIMEL – křesťanská produkce
Samuel
Karmelitánské nakladatelství
Nakladatelství Křesťanský život
Paulínky

Bibli dnes však zakoupíš i v některých supermarketech a knihkupectvích. Je úplně jedno, kde tu svou dostaneš.
„Navrať se, odkuds vyšel, do domu srdce svého, a zavři po sobě dvéře.“ (Jan Amos Komenský). Zavři za sebou dveře a čti…
Ve výše uvedených e-shopech je možno nalézt také křesťanskou literaturu, hudbu a filmy. Bible je ale naprostým základem k pochopení všeho podstatného.

Poznámka na okraj:
K porozumění křesťanství je důležité pochopit Ježíše Krista – jeho slova a skutky. V českém jazyce je trochu zvláštní, že se slovo „křesťanství“ odvozuje od slova „křest“. Sebevíce je křest důležitý, je potřebné si uvědomit, že ve skutečnosti je esenciální přímá souvislost mezi křesťany a Kristem, nikoli mezi křesťany a křtem. Např. v angličtině a mnoha dalších jazycích je to zřejmé: Christ (Kristus)- Christians (křesťané). Opravdoví křesťané jsou tedy doslovně správně řečeno „Kristovci“.

ONLINE BIBLE (některé fungují také jako aplikace pro PC a mobil)
Bible Online
Český studijní překlad – O Bohu
Bible.com – YouVersion (multiplatformní biblický nástroj s možností čtení vícedenních biblických zamyšlení)
Online Bible 21
Bibleserver

AUDIO BIBLE – ČESKY (POSLOUCHEJTE BIBLI, STÁHNĚTE DO PC / MOBILU)
Český studijní překlad – O Bohu
Bible 21 – Nový zákon
Český studijní překlad – Nový zákon
Faith Comes By Hearing – POSLECH ONLINE i STAŽENÍ

AUDIO BIBLE – ANGLICKY (POSLOUCHEJTE BIBLI, STÁHNĚTE DO PC / MOBILU, UČTE SE PŘITOM ANGLICKY, SROVNÁVEJTE S AUDIO BIBLÍ V ČEŠTINĚ)
Faith Comes By Hearing – POSLECH ONLINE i STAŽENÍ
Právě v  rámci misie Faith Comes By Hearing byl vytvořen projekt BIBLE DIGITAL PLATFORM. Ten v současné době představuje světově nejrozsáhlejší digitální knihovnu textové i audio Bible. Bible je tak dostupná již v téměř 700 jazycích světa v různých formátech a pro různá zařízení

World English Bible – AudioTreasure – POSLECH ONLINE i STAŽENÍ MP3

New International Version – Biblica.com POSLECH ONLINE

NEJLEPŠÍ SOFTWARE PRO STUDIUM BIBLE (zahrnují zajímavé funkce jako vyhledávání klíčových slov v Bibli, srovnávání překladů, vícejazyčné čtení, vysvětlivky atd.)
Theophilos – zdarma PC
DAVAR – zdarma PC
BibleWorks – placený PC
NET Bible
My Bible – zdarma na platformu Android, dalece nepropracovanější nástroj pro studium Bible v Androidu (spousta modulů překladů včetně nejvíce českých, poznámek, slovníků a komentářů, vynikající funkčnost hledání). K dispozici jsou také Strongova čísla pro český kralický překlad a několik angl. překladů a texty v originálních jazycích (hebrejština, řečtina) Uvedené hodnocení platí pro české a slovenské uživatele, přičemž vybavenost uživatele cizími jazyky možnosti aplikace ještě dále rozšiřuje.
Bible.com – YouVersion – zdarma PC i mobil (Android + iOS), několik českých překladů a skvělá možnost sdílení veršů a aktivit s přáteli, široká nabídka biblických zamyšlení (čtecích plánů)
And Bible – zdarma Android
MySword Bible – zdarma Android
Česká Bible app – zdarma Android

Návody na použití bezplatných biblických programů ZDE. (Autor: Libor Diviš)

Výčet biblických nástrojů jistě není kompletní. Uvítám Vaše návrhy na další hodnotné odkazy např. pro iOS platformu.

Biblické aplikace jsou dnes dostupné pro různé platformy počítačů, telefonů a přehrávačů. Z více důvodů je ale nejjistější mít doma knižní podobu Bible. Do textů Bible se je dobré zahloubávat s modlitbou o moudrost a porozumění, v tichu svého pokoje, s plnou pozorností a se srdcem připraveným pro Boží dotek.

Pro překlad anglických textů v některých uvedených odkazech můžete použít například překladač Google nebo pluginy prohlížeče Mozilla Firefox, nebo Google Chrome, které na jedno kliknutí dokáží přeložit celou internetovou stránku.

Pro překlady slov a vět v cizojazyčném textu dobře fungují také některá rozšíření prohlížeče Chrom, jako např. ImTranslator