Plánujete již delší dobu setkání s křesťany? Toužíte lépe pochopit v co vlastně věří a proč, chcete lépe porozumět knize knih – Bibli? To je přece skvělé! Níže naleznete pravidelně atualizované kontaktní údaje na nás. Platí naše stálé srdečné pozvání.

Aktuality o tom KDY a KDE pořádají místní církve něco zajímavého naleznete na Facebooku Církve Karlovy Vary. Ke zobrazení obsahu nepotřebujete účet na Facebooku. Sdílejte, šiřte a přijďte!

Armáda spásy – AS
adresa (mapa): Karlovy Vary, Jugoslávská 16 
mobil: 773 795 028,  
e-mail: olga_zdenkova@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz
facebook: armadaspasy.kv
kontaktní osoba: důstojník sboru Olga Zdeňková 
kontaktní osoba 2: starší sborový seržant Martin Čop 773 770 170
PRAVIDELNÉ AKCE: Filmová kavárna (filmy s poselstvím) – Vždy 1. pátek v měsíci  (vyjímky a více na Facebook CKV) Jugoslávská 16
Bohoslužba – každou neděli od 15:00 hod

Bratrská jednota baptistů – BJB
adresa (mapa): Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
telefon/fax: 353 565 095,
e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
kontaktní osoba: kazatel Nick Lica
PRAVIDELNÉ AKCE: Studium Bible – každou středu od 18:30 hod
Mládež – každý pátek od 15:00 hod
Bohoslužba – každou neděli od 9:30 hod

Církev adventistů sedmého dne – CASD
adresa (mapa): Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
mobil: 736 541 998,
e-mail: martinlindtner@seznam.cz
web: karlovyvary.casd.cz
kontaktní osoba: pastor MgA. Martin Lindtner B.A.
PRAVIDELNÉ AKCE: Dětský Klub Pathfinder – schůzky každou středu 16:30-18:00
Studium Bible – kniha Genesis na pokračování – každý pátek 18:00-19:00
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30 hod

Církev bez hranic – CBH (Apoštolská církev – AC)
adresa (mapa): Karlovy Vary – Západní 63
mobil: 777 801 350,
e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu
facebook: Církev-bez-hranic-Ostrov-a-Karlovy-Vary
kontaktní osoba: pastor Ladislav Roboš
kontaktní osoba 2: 2.pastor Jiří Sajner (777 063 110)
PRAVIDELNÉ AKCE: Bohoslužba – neděle jednou za 2 týdny od 10:00 hod

Církev bratrská – CB
adresa (mapa): Karlovy Vary, Bulharská 29 A
mobil: 732 957 261, e-mail: karlovy.vary@cb.cz
skype: tomhol
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
kontaktní osoba: kazatel Mgr. Tomáš Holubec
PRAVIDELNÉ AKCE v modlitebně: Poradna Teen Challenge (pomoc závislým atd.) – pondělí 19:00-21:00 Dětský klub AWANA – úterý 16:30 ve sborovém domě
Domácí skupinka v Horním Slavkově – čtvrtek 16:30
Četba a rozhovor nad biblí – čtvrtek 18:30
Setkání dorostu – pátek 16:00
Setkání mládeže – pátek 18:00
Bohoslužba (současně i pro děti) – každou neděli od 9:30 Kavárna – každou neděli po bohoslužbě
Sborová knihovna – v neděli po bohoslužbě

Církev českobratrská evangelická – ČCE
adresa (mapa): Karlovy Vary, Zahradní 898/33 (naproti hotelu Thermal)
telefon: 736 500 708,
e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
kontaktní osoba: kazatel Martin T. Zikmund
PRAVIDELNÉ AKCE: Bohoslužba -každou neděli od 9:15 hod

Církev československá husitská – CČSH
adresa (mapa): Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804,
ICQ 456105874
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
kontaktní osoba: biskup Mgr. Michael Moc
PRAVIDELNÉ AKCE: Bohoslužba – každou neděli od 9:00 hod

Křesťanské sbory – KSb
adresa (mapa):Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
telefon: 353 825 624
e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
kontaktní osoba: bratr Ladislav Mikeš
PRAVIDELNÉ AKCE: Studium Bible – (léto) středa od 19:00 do 20:00 hod.,v červenci a srpnu nejsou                                                                                      (zima) středa od 18:30 do 19:30 hod.
Bohoslužba – každou neděli od 9:30 hod V období letních prázdnin a dovolených jsou termíny bohoslužeb podle dohody

Římskokatolická církev – ŘKC Farnost Stará Role
adresa (mapa): Karlovy Vary – Stará Role, Kostelní 341/1
telefon: 353 549 017
e-mail: vladmu@tiscali.cz
web: www.farnoststararole.cz
kontaktní osoba: farář Vladimír Müller
PRAVIDELNÉ AKCE: Bohoslužba – každou neděli od 9:00 hod

Farnost u kostela Povýšení sv. Kříže – Rybáře
adresa (mapa): Karlovy Vary – Rybáře, Náměstí 17. listopadu 350/4
telefon: 353 549 017
email: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybare
kontaktní osoba: farář Miroslav Chlupsa O.Cr.
PRAVIDELNÉ AKCE: Bohoslužba – každé úterý od 18:00 hod
Bohoslužba – každou neděli od 8:30 hod

Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
adresa (mapa): Karlovy Vary, náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
telefon: 353 223 668
e-mail: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/
kontaktní osoba: farář Miroslav Chlupsa O.Cr.
PRAVIDELNÉ AKCE: Bohoslužba – každý čtvrtek    od 18:00 hod
Bohoslužba – každý pátek      od 18:00 hod
Bohoslužba – každá sobota    od 18:00 hod
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a 18:00 hod  

Церковь Христа в Карловых Варах


Slovníček: bohoslužba = shromáždění sbor = farnost