Plánujete již delší dobu setkání s křesťany? Toužíte lépe pochopit v co vlastně věří a proč, chcete lépe porozumět knize knih – Bibli? To je přece skvělé!
Níže naleznete pravidelně atualizované kontaktní údaje na nás. Platí naše stálé srdečné pozvání.

Aktuality o tom KDY a KDE pořádají místní církve něco zajímavého naleznete na Facebooku Církve Karlovy Vary.
Ke zobrazení obsahu nepotřebujete účet na Facebooku.
Sdílejte, šiřte a přijďte!

Armáda spásy – AS
adresa (mapa): Karlovy Vary, Jugoslávská 16 
(pozor Bohoslužby jsou na Západní 63)
mobil: 773 795 028,  e-mail: olga_gebauerova@czh.salvationarmy.org
web: www.armadaspasy.cz facebook: armadaspasy.kv
kontaktní osoba: důstojník sboru Olga Gebauerová
kontaktní osoba 2: starší sborový seržant Martin Čop 773 770 170

PRAVIDELNÉ AKCE:
Filmová kavárna (filmy s poselstvím) – Vždy 1. pátek v měsíci  (vyjímky a více na Facebook CKV) Jugoslávská 16
Bohoslužba – každou neděli od 15:00 hod (Západní 63)

Bratrská jednota baptistů – BJB
adresa (mapa): Karlovy Vary, Závodu Míru 42/112
telefon/fax: 353 565 095, e-mail: bjbkvary@gmail.com
web: www.karlovyvary.bjb.cz
kontaktní osoba: kazatel Nick Lica

PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible – každou středu od 18:30 hod
Mládež – každý pátek od 16:00 hod
Bohoslužba – každou neděli od 9:30 hod

Církev adventistů sedmého dne – CASD
adresa (mapa): Karlovy Vary, Plzeňská 1487/49
mobil: 736 541 998, e-mail: martinlindtner@seznam.cz
web: karlovyvary.casd.cz
kontaktní osoba: pastor MgA. Martin Lindtner B.A.

PRAVIDELNÉ AKCE:
Dětský Klub Pathfinder – schůzky každou středu 16:30-18:00

Studium Bible – kniha Genesis na pokračování – každý pátek 18:00-19:00
Bohoslužba – každou sobotu od 9:30 hod

Církev bez hranic – CBH (Apoštolská církev – AC)
adresa (mapa): Karlovy Vary – Západní 63
mobil: 777 801 350, e-mail: ostrov@cirkevbezhranic.eu
web: www.cirkevbezhranic.eu facebook: Církev-bez-hranic-Ostrov-a-Karlovy-Vary
kontaktní osoba: pastor Ladislav Roboš
kontaktní osoba 2: 2.pastor Jiří Sajner (777 063 110)

PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba – neděle jednou za 2 týdny od 10:00 hod

Církev bratrská – CB
adresa (mapa): Karlovy Vary, Bulharská 29 A
mobil: 732 957 261, e-mail: karlovy.vary@cb.cz
skype: tomhol
web: www.cb.cz/karlovy.vary/
kontaktní osoba: kazatel Mgr. Tomáš Holubec

PRAVIDELNÉ AKCE v modlitebně:
Poradna Teen Challenge (pomoc závislým atd.) – pondělí 19:00-21:00
Dětský klub AWANA – úterý 16:30 ve sborovém domě
Domácí skupinka v Horním Slavkově – čtvrtek 16:30
Četba a rozhovor nad biblí – čtvrtek 18:30
Setkání dorostu – pátek 16:00
Setkání mládeže – pátek 18:00
Bohoslužba (současně i pro děti) – každou neděli od 9:30
Kavárna – každou neděli po bohoslužbě
Sborová knihovna – v neděli po bohoslužbě

Církev českobratrská evangelická – ČCE
adresa (mapa): Karlovy Vary, Zahradní 898/33 (naproti hotelu Thermal)
telefon: 736 500 708, e-mail: karlovy-vary@evangnet.cz
web: karlovy-vary.evangnet.cz
kontaktní osoba: kazatel Martin T. Zikmund

PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba -každou neděli od 9:15 hod

Církev československá husitská – CČSH
adresa (mapa): Karlovy Vary, Mariánskolázeňská 4
telefon: 353 235 849, 353 224 132, fax 353 227 804, ICQ 456105874
e-mail: NabozenskaobecCCSH.KarlovyVary@seznam.cz
web: nabozenskaobecccshkarlovyvary.info
kontaktní osoba: biskup Mgr. Michael Moc

PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba – každou neděli od 9:00 hod

Křesťanské sbory – KSb
adresa (mapa): Karlovy Vary, Zahradní 898/33 (sbor. dům ČCE naproti hotelu Thermal)
telefon: 353 825 624 e-mail: krestsbor-kv@seznam.cz
web: www.krestsbor-kv.cz
kontaktní osoba: bratr Ladislav Mikeš

PRAVIDELNÉ AKCE:
Studium Bible – středa od 19:00 hod
Bohoslužba – každou neděli od 14:00 hod
V období letních prázdnin a dovolených jsou termíny bohoslužeb podle dohody

Церковь Христа в Карловых Варах

Římskokatolická církev – ŘKC

Farnost Stará Role
adresa (mapa): Karlovy Vary – Stará Role, Kostelní 341/1
telefon: 353 549 017 e-mail: vladmu@tiscali.cz
web: www.farnoststararole.cz
kontaktní osoba: farář Vladimír Müller

PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba – každou neděli od 9:00 hod

Farnost u kostela Povýšení sv. Kříže – Rybáře
adresa (mapa): Karlovy Vary – Rybáře, Náměstí 17. listopadu 350/4
telefon: 353 549 017 email: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: www.farnost-kv.cz/farnost-rybare
kontaktní osoba: farář Miroslav Chlupsa O.Cr.

PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba – každé úterý od 18:00 hod
Bohoslužba – každou neděli od 8:30 hod

Farnost u kostela sv. Máří Magdalény
adresa (mapa): Karlovy Vary, náměstí Svobody 217/2 u sv. Máří Magdalény
telefon: 353 223 668 e-mail: dekanstvi.kv@centrum.cz
web: http://www.farnost-kv.cz/farnost-sv-mari-magdaleny/
kontaktní osoba: farář Miroslav Chlupsa O.Cr.

PRAVIDELNÉ AKCE:
Bohoslužba – každý čtvrtek    od 18:00 hod
Bohoslužba – každý pátek      od 18:00 hod
Bohoslužba – každá sobota    od 18:00 hod
Bohoslužba – každou neděli od 10:00 a 18:00 hod

 


Slovníček:

bohoslužba = shromáždění
sbor = farnost